Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat, yaitu mengenai himbauan