Pakar ekonomi, Faisal Basri, sempat dipanggil Pansus Century untuk dimintai pendapatnya sebagai ahli. Berawal