free statistics

Do’a Agar Mendapatkan Rizki Yang Tak Pernah Putus

Rate this post

“Allahuma inni as-alukan na’iimal muqiimalladzii la yahuulu wa laa yazuul, Allahumma innii yaumal khauf.”

“Ya Allah, aku memohon kepadaMu nikmat yang kekal, yang tidak berpindah & hilang. Ya Allah, aku memohon kepadaMu keamanan pada hari ketakutan.”

Comments